150 nya bostäder i Råbylund

Vy över det nya bostadskvarteret i södra Råbylund. (Illustration: Gunilla Svensson Arkitektkontor)

Strax söder om Dalbyvägen, i södra Råbylund, kan det nu byggas ett helt nytt kvarter med bostäder, park och odlingslotter. Det blir ungefär 150 nya bostäder – flerbostadshus med lite över 100 lägenheter och radhus med knappt 50 lägenheter. De fyra till fem våningar höga flerbostadshusen kommer att ligga närmast Dalbyvägen och lägenheterna ska vara genomgående så att alla lägenheter har rum som inte störs av ljudet från vägen. Söder om flerbostadshusen placeras radhusen som kommer att få två-tre våningar.

Ambitionen är att skapa ett område med mycket grönska som vävs ihop med den nya parken söder om bostadsområdet. Som en del av parken anläggs också ett helt nytt odlingsområde med plats för mellan 50 och 60 odlingslotter. Det blir möjligt med mindre växthus och redskapsbodar, men odlarna kommer inte att kunna bygga egna stugor. 

Detaljplanen reglerar till viss del hur husen ska se ut, till exempel att husen ska ha sadeltak. I planarbetet har också tagits fram gestaltningsprinciper som ger en vägledning om lämplig fasad, exempelvis variationsrikt tegel på de större husen och träfasad i jordtoner på radhusen.

Det är LKF och OBOS som planerar att bygga i kvarteret. I de andra delarna av Södra Råbylund, som sträcker sig hela vägen ned till Råbysjön, har det byggts och planeras för över 2 000 nya bostäder, både flerfamiljshus, radhus och villor.

Mer info: 
www.lund.se/sodrarabylund