Ge fri väg för spårvagnen

Lunds framtida spårvagnsförare går nu igenom en två-veckors utbildning i Stockholm. Lundaspårvagnar som nu tillverkas av CAF i spanska Zaragoza kommer att vara gröna.

Thomas Kourkakis har precis kommit tillbaka till Lund efter den två veckor långa spårvägsförarutbildningen i Stockholm. 

– Premiären för spårvägstrafiken på Luciadagen är årets höjdpunkt i Lund, säger han.

Under 1980-talet studerade Thomas Kourkakis på Lunds universitet. För sex år sedan kom han tillbaka efter att ha bott i hemlandet Grekland i sjutton år. Nu arbetar han som chaufför och kör stadsbussarna.

När han fick höra talas om att man sökte förare till spårvägen, tvekade han inte att söka.

Rekryteringen av förare pågår fortfarande – totalt ska trettio förare utbildas. Men det är få som tar sig igenom nålsögat som utgörs av flera olika tester: Förutom språk- och siffertester får aspiranterna gå igenom ett tiotal psykologitester.

– Du måste kunna ta till dig och bearbeta information snabbt. Andra personliga egenskaper som man efterfrågar på testerna är bland annat hög koncentrationsförmåga och simultankapacitet, säger Thomas Kourkakis.

Det var inte förrän Thomas Kourkakis kom till Ulvsundadepån i Stockholm för att gå förarutbildningen som han riktigt förstod hur komplicerat och stort det är att införa ett nytt trafikslag i Lund. Förutom insikten att spårvagnen är ett energieffektivt transportmedel och att det kan transportera långt fler människor än en buss, så har också Thomas Kourkakis fått ett nytt säkerhetstänkande.

Redan nu har de noga gått igenom sträckningen och vilka korsningar som kan innebära en större risk.

– Säkerhetsnivån är snäppet högre för spårvägen än för busstrafiken. Eftersom den går i stadsmiljö kräver det större uppmärksamhet och försiktighet både som förare och hos andra trafikanter. Man måste vara hundra procent koncentrerad och kunna stanna för att ingen ska bli skadad, säger Thomas Kourkakis.

Spårgående fordon trafikerar redan nu spåret för att göra olika kontroller. När depån är färdigbyggd och de nya spårvagnarna kommer från Spanien ska Thomas Kourkakis och hans kollegor börja provköra vagnarna på den nya spårvägen.

– Det är stort för mig att få vara med från början, säger han.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm
När kommer spårvagnen?
Nu: Spårvagnarna testkörs 5000 felfria kilometer i Zaragoza, Spanien innan leverans till Lund.
Nu–maj: Spårvagnsdepån görs redo för att ta emot spårvagnarna.
Maj: Första spårvagnen kommer till Lund.
Juni–december: Spårvagnarna testkörs i Lund.
13 december: Spårvagnarna börjar gå med betalande resenärer.