Låg temperatur värmer

I höstas invigdes världens största lågtempererade fjärrvärmenät i Brunnshög i Lund. Första kunden var Science Villages konferensanläggning Möllegården, som får spillvärme från forskningslaboratoriet MAX IV. Värmeöverskottet från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS kommer först att värma upp de moderna husen i Brunnshög, tidigt ut är åtta energismarta radhus som med hjälp av bland annat solceller och lågtempererad fjärrvärme kommer att få låga driftskostnader. Därefter tas returvärmen tillvara för att se till att alla spårvagnshållplatser blir snö- och isfria och uppvärmda.

Lösningen med att använda spillvärmen från MAX IV och ESS i ett lågtemperaturnät för att värma hållplatser ökar inte bara trivseln, utan sparar också in på samhällskostnader och kostar mycket mindre än med traditionell teknik. Underhållet blir i det närmaste obefintligt, eftersom det inte krävs skottning och sandning. Spår­vagnarna kommer inte att slitas lika mycket eftersom man slipper sanden. Men gladast kanske ändå resenärerna blir, som kommer att få ett mer bekvämt resande med spårvagnen och slipper att riskera benbrott på isiga hållplatser.

Text: Cecilie Östby