Lund störst kulturpotential i Europa

”Lunds kulturpris” delas årligen ut till den som stärkt kulturen för Lunds medborgare och besökare. Årets pristagare var producenten och regissören Caterina ”China” Åhlander. (Foto: Erik Mårtensson)

Lund är en av de städer i Europa som har störst kreativ och kulturell potential. Tillsammans med Paris, Köpen­hamn och Florens placerar sig Lund i topp i städernas respektive storleksklasser.

Det visar EU-kommissionens rapport ”The Cultural and Creative Cities Monitor” som omfattar 190 städer i 30 länder. Mätningen speglar de tre viktigaste aspekterna av städernas kulturella, sociala och ekonomiska livskraft:

Kulturell dynamik, mäter stadens kulturella puls i form av kulturinfrastruktur och kulturdeltagande.

Kreativ ekonomi, fångar hur de kulturella och kreativa näringarna bidrar till jobb och innovation i staden.

En gynnsam miljö, speglar de materiella och immateriella tillgångar som hjälper staden att knyta till sig kreativa talanger och få fler att delta i kultur­livet.