Med fokus på framtidens Sandby

En idéskiss om hur området Sandby backe kan utvecklas. (Illustration: Stadstudio)

Planen för en stadsutveckling är lika mycket invånarnas angelägenhet som beslutsfattares. Information, samtal och möten, diskussioner och nya idéer, allt är viktiga delar när beslut som har konsekvenser långt in i framtiden ska fattas. Fokus Södra Sandby är ett sådant projekt som ska pågå in i nästa år och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Syftet med Fokus Södra Sandby är att utveckla orten Sandby med omnejd tillsammans med boende och verksamma i området med målet att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Just nu arbetas det till exempel med en detaljplan för ett nytt bostadsområde i Södra Sandby nära både Killebäcks­skolan och idrottsområdet – i backen längs med Dalbyvägen. Dessutom görs plats för ett mindre gruppboende. Kommunen har även inlett ett parallellt arbete med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandy i syfte att utveckla ortens centrum. Där blir dialogen som redan påbörjats en viktig pusselbit.

I höstas fick alla hushåll i Södra Sandby möjlighet att svara på en enkät på webben och 790 personer valde att svara och ge sina synpunkter. Arbetet har sedan fortsatt med dialogmöten, nu senast ett ”Open Space”-möte i februari.

– Det har varit ett fantastiskt gensvar från Sandbyborna hittills, säger Ulrika Dagård, projektledare Fokus Södra Sandby.

Fler aktiviteter planeras framöver.