Unikt driv skapar en hållbar framtid i Lund

Hans Juhlin (tv) är ny stadsbyggnadsdirektör i Lund. Här tillsammans med Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande. (Foto: Jan Nordén)

Sveriges tolfte största stad fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade Lunds kommun 124 935 invånare, en ökning förra året med 1 987 personer. Arbetstillfällena blir också fler. Och bostäderna.

2018 slog bostadsbyggandet i Lunds kommun nya rekord, så mycket hade det inte byggts här sedan miljonprogramsåren under tidigt 70-tal. Och vi fortsätter att växa. I den här tidningen kan du läsa om flera nya projekt. I Lunds innerstad, i Dalby, Veberöd, Källby, Nöbbelöv …

– Lund i sig har ett mycket attraktivt läge i en region som växer, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund. Snart kan du åka tåg på drygt tre timmar från Hamburg och hit, vilket ger en helt annan arbetsmarknad.

– Lund är en motor i regionen med universitet, avancerad forskning och därmed spännande innovativa företag. Samtidigt har vi en medeltida vacker kulturhistorisk stadskärna. Det är unika förutsättningar. I Lund möter medeltiden framtiden.

– Att så många vill uppfylla sina drömmar i just vår kommun visar hur attraktivt Lund är och att vi verkligen går åt rätt håll.

Samtidigt finns Lund på Sveriges bästa åkermark, så tankar, visioner och planer om var vi alla ska få plats, samtidigt som vi bygger en hållbar framtid blir en utmanande balansgång.

Hans Juhlin är ny stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun sedan 1 februari, och han är väl medveten om den balansgången.

– Lund har en stark identitet i sitt historiska arv, men också i sitt innovativa driv, säger han. Dessutom ligger vi i ett värdefullt jordbruksområde. Det är viktigt att ha en ödmjuk inställning till alla dessa kvaliteter.

– Tillväxten är motorn i utvecklingen, och Lund har ett väldigt driv, men vi har också ett ansvar att göra den utvecklingen hållbar. Vi måste hushålla med marken.

Hans Juhlin kommer närmast från Karlskrona där han varit samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt i 14 år och bland annat lett utvecklingen av stadskärnan där.

Skillnader och likheter?

– Karlskrona har också en rik historia att ta hänsyn till i samhällsplaneringen. Med örlogsbasen tillhör Karlskrona världsarvet och havet sätter också gränser för expansionen, på sitt sätt jämförbart med åkermarken här.

Efter bara en månad i nya jobbet vill Hans Juhlin framför allt skaffa sig rejäl lokal kunskap.

– I Lund skapar vi framtiden och jag har länge inspirerats av de beslut och projekt som genomförs här. Det ska bli oerhört spännande att få träffa alla som gör detta möjligt, och tillsammans ta nästa steg, säger han.