Vetenskap för alla

Science Center kommer att ta emot minst 150 000 besökare per år som vill lära lite mer om nya innovationer och vetenskapliga fenomen. Centret kommer också att vara ett fönster in på ESS och MAX IV och andra forskningsmiljöer i Lund-Malmö-området. Genom fyra till fem olika utställningar kommer man att visa upp vetenskaper och innovationer från Lund och Skåne på olika teman: Stadsutveckling och urbanitet, Life science, klimatförändringar och digitala teknologier.

Centren kommer också att ha en experimenthall där besökaren kan utforska fysiska fenomen som elektromagnetism, gravitation och optik. Löpande program kommer att finnas med kvällsföreställningar och vetenskapsshower för alla åldrar.

Ett science center är ett komplement till skolans teoretiska undervisning inom naturvetenskap och teknik och finns i arton städer över hela landet.

Science Center kommer att ersätta Vattenhallen och beräknas stå färdigt 2024 i centrala Science Village.