Vindarnas park knyter samman gamla Lund med framtiden

De sex platanerna och två lindarna som flyttades från Clemenstorget har etablerat sig och mår bra vid Vindarnas park som ligger i Science Village i Brunnshög. 

– Genom att plantera växter redan innan vi bygger här gör att det kommer att vara grönt och välkomnande redan när de första gästforskarna kommer hit till Science Village, säger Susanna Ideberg, fastighetsutvecklare på Science Village Scandinavia AB.

Redan nu är det många forskare som arbetar vid forskningsanläggningen Max IV som berömmer området för möjligheten att kunna få en grön rekreation i pauserna.

– Vi bygger inte bara en plats att arbeta och bo på. Här ska man kunna ta en promenad i pauserna och få frisk luft i en grön miljö, säger Susanna Ideberg.

Förutom att träden skyddar mot blåsten från den skånska slätten, så kommer en och annan planta från parken att planteras i Nobelparken som ska anläggas i centrala Brunnshög. De olika trädsorterna skyddar varandra och därför kan skörare sorter också växa sig starka och vänja sig vid den blåsiga miljön.

Parken kommer också att erbjuda träning och andra aktiviteter.

Nobelparken ska bli en slingrande promenadloop som leder löpare, hundägare och flanörer mellan gröna öar och öppna fält.

Eftersom träden fortfarande är relativt unga, skyddas de av viltstängsel och parken är inte öppen för allmänheten annat än vid speciella tillfällen – som vid kulturnatten i höstas.

Parken ingår i projektet Hållbar Kunskapsstad och har delfinansierats av Delegationen för hållbara städer. Hållbar kunskapsstad är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU), Lunds kommun och Science Village Scandinavia AB. SLU har valt ut vilka träd som skulle planteras i den botaniska skogen. Här finns bland annat lärkträd, björk, bok, magnolia och kinesisk sequoia. Träden är valda för att ge variation.

– På sikt kommer Vindarnas Park att bli allmänt tillgänglig och ingå i ett grönt sammanhängande stråk som går från MAX IV:s kullandskap via grönskan i Science Village och sist nå Kunskapsparken. Parken kommer att bli ett arboretum och kommer säkert att bli ett besöksmål för trädnördar. Det är inte en vanlig anlagda park utan en häftig vildvuxen skog med exotiska inslag, säger Susanna Ideberg.

Text: Cecilie Östby